top of page

TERMS AND CONDITIONS OF BOOKING

Flag of United Kingdom
5cd6ef_935a3d59d87e41e08cc3143d7a23f153.
Flag of France

U aanvaart de volgende Terms & Conditions (T&Cs) zullen toegepast worden indien u wenst dat TAILOR MADE TOURS (Europe) Ltd om gelijk welke accommodatie, uitstappen, activiteiten, dienst voor u te reserveren. 

Generaal

 1. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan dat de details in het programma van TAILOR-MADE TOURS (Europe) Ltd overeenstemmen met deze door u aangevraagd en bericht ons onmiddelijk indien verbeteringen moeten aangebracht worden.

 2. Bij het aannemen van deze T&Cs bevestigt u het aanvaarden van het programma dat naar verstuurd werd bij TAILOR-MADE TOURS (Europe) Ltd en aanvaardt dat TAILOR MADE TOURS (Europe) Ltd mag boeken de accommodatie, excursie, activiteiten, diensten en/of toers gedetailleerd aan u in het program.

 3. U bent verantwoordelijk voor de kosten, uitgaven of kosten veroorzaakt voor alle aanvragen door u gemaakt en welke bijgevolg aangerekend worden aan TAILOR-MADE TOURS (Europe) (afhankelijk van de clauses hieronder).

 4. De bagage is op de eigenaars risiko gedurende de ganse duur van de toer.

 5. Diensten geboekt bij Tailor-Made Tours zijn niet direct betaalbaar aan de leveranciers bij u de operator, noch bij uw klanten, en u als de operator moet uw klanten hiervan inlichten.

 6. Het is uw verantwoordelijkheid voor het geven van klare instructies aangaande immigratie formaliteiten en zeker van te zijn dat uw klanten een gelid pasport of bezoek identiteit kaart hebben om hier voor minder dan 3 maanden te verblijven.

 

Betalings voorwaarden

 1. Een niet terugbaar deposit van 10%van de totale kosten opgesomd in het programma (of als overeengekomen met TAILOR MADE TOURS (Europe) is verschuldigd en betaalbaar 3 maanden voor de aankomst datum. 

 2. Indien u bevestigt het aanvaarden van het programma op gelijk welke tijd gedurende 3 maanden voor uww aankomst datum een niet terug betaalbaar deposit van 10% van de totale kosten gedetaileerd in het programma (of zoals overeengekomen met TAILOR MADE TOURS (Europe) zal gereed en betaalbaar zijn 2 weken van het tekenen door u van T&Cs. 

 3. Klanten die een krediet overeenkomst hebben met TAILOR-MADE TOURS (Europe) zijn niet verplicht tot het betalen van de desbetreffende deposit, nochtans blijven zij wel verantwoordelijk voor elke annulatie kosten zoals gedetailleer in. 

 4. In ieder geval de volledige balans van de totale kosten gedetaileerd in het programma zal betaalbaar zijn bij u 6 weken voor uw aankomst datum.

 5. Bij gebrek aan betaling op een van de bovengemelde data kan TAILOR-MADE TOURS al of een gedeelte van uw programma annuleren.

 6. U gaat akkoord dat de eindafrekening van TAILOR-MADE TOURS (Europe) detaileerd sommige redelijke en directe attributieve bijkomende kosten veroorzaakt gedurende het programma kunnen naar u gestuurd worden nadat de groep is vertrokken en moet betaald worden binnen de 2 weken na datum vermeld op de rekening.

 7. Sommige leveranciers en derde partijen betrokken in uw programma kunnen een voorschot vragen voor uw aankomst datum. TAILOR-MADE TOURS (Europe) zal u inlichten over het bedrag van het vereiste voorschot en de datum voor de betaling hiervan, indien de betaling niet is gemaakt wanneer gevraagd door TAILOR-MADE TOURS dan bekend u dat deze diensten niet zullen beschikbaar zijn.

 8. Speciale diensten (zoals inkom voor attracties) zullen niet verleend worden zonder opvoorhand betaling door U, de operator, deze betalingen zijn niet-terubetaalbaar in geval van annulatie.

 9. Alle andere diensten voor individuele reserveringen zijn volledig betaalbaar op voorhand niet minder dan 21 dagen voor aankomst of u hebt een voorschot overeenkomst afgesloten, of u hebt credit faciliteiten gevraagd voor dewelke een bank reference nodig is of een garantie is vereist.

 10. Betalingen kunnen gemaakt worden met (1) cheque van een UK Bank, (2) bank transfer. Alle betalingen moeten enkel in UK Sterling gebeuren.

Bank Details

 1. Betalingen met banktransfer moeten gezonden worden naar

       Bank:                     HSBC BANK PLC

                                      141 HIGH ST,

                                      Beckenham, Kent, BR3 1BX

                                      England, UK;                                    ; 

Account naam:           Tailor-Made Tours (Europe) Ltd

Sort code:                    40-05-35 

Rekening nummer:    11147994

 1. Betalingen bij cheque of banktransfer zijn betaalbaar aar "Tailor-Made Tours (Europe) Ltd".”

 2. Alle bankkosten in betrekking to uw betaling aan TAILOR-MADE TOURS zijn en blijven betaalbaar bij u.

 3. Iin geval dat deze niet betaald worden TAILOR-MADE TOURS behoudt het recht om u een bijkomende rekening te sturen met de getaileerde bank kosten. U dient binnen de 14 dagen het bewijs van de bijkomende rekening voor betaling van het volledige bedrag te doen.

 4. Gelieve de rekening nummer wordt opgegeven voor elke betalingen.

 5. Interest van 3% per maand zal aangerekend worden voor alle openstaande rekeningen.

 6. Officiele VAT is inbegrepen aan de huidige schaal van 20% , de eindafrekeningen weerspiegelt  de varieteit tot de level van deze tax.

Annulatie

 1. Annulaties voor gelijk welk deele van uw reservaties zullen aangerekend worden door TAILOR-MADE TOURS (Europe) aan de volgende koersen gebaseerd op de totale waarde voor elke persoon die geannuleerd wordt.

       90 dagen - 30 dagen voor aankomst       30%

       29 dagen - 15 dagen voor aankomst        75%

       14  dagen - 8 dagen voor aankomst        100%

       07 dagen - 0 uur (no show)                       100%

   2. De hierboven vermelde annulatie kosten kunnen

       schommelen afhankelijk van de individuele regels

       van de hotels, venues en leveranciers vermeld in

       uw programma. U aanvaardt de bijkomende

       annulatie kosten aangerekend aan TAILOR-MADE

       TOURS (Europe) en u blijft hiervoor verantwoordelijk

       voor deze kosten.

 

Heirkracht

Noch TAILOR-MADE TOURS (Europe) noch zijn leveranciers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor reservaties die geannuleerd of veranderd worden door omstandighen buiten onze kontrole.

 

De verspreiding en Publikatie van Programmas

 1. Tailor-Made Tours (Europe) Ltd is een wholesaler voor de handel en welke programmas worden verkocht aan operators en Reis Agenten ("operators").

 2. Alle operators kunnen vrijblijvend onze tours in hun eigen programmas publiceren en hun eigen reis arrangementen toevoegen zowel van de UK of Ierland.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de operators om hun klanten duidelijke instructies te geven aangaande de reis arrangementen naar of van de UK en Ierland,  en de kosten veroorzaakt door het geven van incorrecte informatie aan hun klanten in dit verband veroorzaakt door de operators.

 

Verantwoordelijkheid:

TAILOR-MADE TOURS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of schade veroorzaakt aan u  of voorkomend door daden van nalatigheid bij de personen, firmas of companies welke voor u geboekt zijn zoals gedaileerd in het programma; TAILOR-MADE TOURS is verantwoordelijk voor alle verliezen van profijt, of gevolg schade of schade aan uzelf voortvloeend door de nalatigheid van TAILOR-MADE TOURS (Europe) of zijn bedienden, agenten of sub-kontrakters. TAILOR-MADE TOURS (Europe) behoudt het recht om de reiswegen te wijzigen in gelijk welke zin en voor waftook de reden voor het  veranderen van de hotel accommodatie voor een gelijke standaard, in dit laatste geval alternatieve accommodatie van evenwaardige standaard zal aangewend worden waar ook mogelijk. In geval dit niet mogelijk zou zijn, de aanvaarding bij u, de operator die de alternatieve accommodatie wordt aangeboden kan geen verantwoordelijkheid verlangen van TAILOR-MADE TOURS (Europe). Dit kontrak zordt beheerd door de Enelse wet. TAILOR-MADE TOURS (Europe) behoudt het recht voor het veranderen of aanpassen van de aangeboden diensten.

Klanten worden verzocht dat zij een aangepaste reis verzekering nemen van zodra wij hun reis arrangementen bevestigen.

bottom of page